Sentirelaltotajo

Consultoría de accesibilidade

Entre os profesionais que formamos parte do noso equipo contamos cun técnico de accesibilidade que tamén é unha persoa con discapacidade e que nos axuda diariamente a avaliar as nosas actividades e a elaborar novos materiais de apoio para que as persoas con discapacidade poidan gozar da natureza en igualdade de condicións.

Foi durante o descanso forzado pola Pandemia cando xurdiu esta nova sección de FEEL THE HIGH TAJO. Decatámonos, polas numerosas consultas que recibimos sobre temas de inclusión e accesibilidade, que a maioría das veces no mundo do turismo non atendemos ben ás persoas con discapacidade porque non sabemos como facelo.

O 70% das persoas con discapacidade que queren viaxar non o fan porque:

  • Desconfianza
  • Falta de instalacións
  • Servizos axeitados
  • Información fiable

Así comezamos coa nosa consultoría, asesoramento, creación de produtos personalizados ou actividades de sensibilización e formación para avanzar cara á Accesibilidade Universal onde as persoas con discapacidade poidan gozar dos seus destinos vacacionales en igualdade de condicións.

Formación e sensibilización:
– Charla “A miña capacidade” (2 horas de duración)
– Obradoiro “Atención a persoas con discapacidade” (5 horas de duración)
– Curso básico “Discapacidade e accesibilidade I”
– Curso avanzado “Discapacidade e accesibilidade II” (prácticas con persoas con discapacidade)
– Charla “Comunícate en redes para todas as persoas” (3 horas de duración)
– Charla “Como actuar ante emerxencias en medios naturais con persoas con discapacidade” (3 horas)

Servizos de consultoría:
– Estudo de necesidades de accesibilidade en espazos, contidos…
– Desenvolvemento de plans de acción de accesibilidade.
– Elaboración de documentos accesibles, (formato impreso e en liña)
– Transcricións e adaptacións ao braille.
– Desenvolvemento de contidos en lectura fácil e adaptacións de contidos.
– Creación de pictogramas.
– Creación de QR accesible.
– Informes de accesibilidade.
– Deseño e creación en diversos formatos de sinalización accesible. (paneis, sinais, indicadores…)
– Creación de produtos para todas as persoas:
1. Actividades e obradoiros.
2. Vídeos accesibles (con audiodescrición, intérprete LSE e lectura sinxela).
3. Solucións a medida.

Todos os nosos produtos están validados por persoas con discapacidade e elaborados por técnicos de accesibilidade.