Sentirelaltotajo

Consultoría d’Accesibilitat

Entre els professionals que formen part del nostre equip contem amb una técnica en accesibilitat que a la vegada és una persona amb discapacitat i ens ajuda diariament a evaluar les nostres activitats i a crear nous materials de suport perqué les personaes amb discapacitat puguin gaudir de la natura en igualtat de condicions.

Va ser durant l’aturada obligada per la pandemia quan va sorgir aquests nou apartat de SENTIR EL ALTO TAJO. Ens vàrem adonar , per les nombroses consultes que rebíem sobre temas d’inclusió i accesibilitat, que la majoria de les vegades al món del turismo no atenem bé a les persones amb dicapacitar perqué no saben com fer-ho.

El 70% de les persones amb discapacitat que volen viajar no ho fan per:

  • Desconfiança
  • Falta d’instal·lacions
  • Serveis adecuats
  • Informació confiable

Així va començar la nostra consultoria, assesorant, creant productes a mida o activitats de sensibilització i formatives perqué poguem avançar cap una Accesibilitat Universal on les persones amb discapacitat puguin gaudir dels destins de vacances en igualtat de condicions.

Formació i sensibilització:
– Xerrada “La meva capacitat” ( 2 hores )
– Taller “Atenció a les persones amb discapacitat” (5 hores )
– Curs bàsic ” Discapacitat i accesibilitat I “
– Curs avançat ” Discapacitat i accesibilitat II ” (pràctiques amb persones amb discapacitat)
– Xerrada ” Comunicar en xaxes per a totes les persones” (3 hores )
– Xerrada ” Com actuar en emergències en entorns naturals amb persones amb discapacitat” ( 3 hores)

Serveis consultoria:
– Estudi de necessitats d’accesibilitat en espais, continguts…
– Desenvolupament de plans d’acció en accesibilitat.
– Elaboració de documents accesibles, (format imprès i online)
– Transcripcions i adaptacions al Braille.
– Desemvolupament de continguts en lectura fàcil i adaptacions de continguts.
– Creació de pictogrames.
– Creació de QR accesibles.
– Informes accesibilitat.
– Diseny i creació en varis formats de senyalèctica accesible. (panels, ròtuls, indicadors…)
– Creació de productes per a totes les persones:

1. Activitats i tallers.
2. Vídeos accesibles (amb audio descripció, intèrpret LSE i lectura fàcil).
3. Solucions a mida.

Tots els nostres productes están validats per a persones amb discapacitat i elaborats per tècnics en accesibilitat.